Category: Müəllif haqqında məqalələr

Bəxtiyar Vahabzadə. KÖKÜMÜZƏ GEDƏN YOLU TİKANLARDAN TƏMİZLƏYƏK…

Əlimə bir kitab düşmüşdü. «Mif və nağıl» (müəllifi Ramazan Qafarlıdır). İşimin çoxluğuna baxmayaraq götürüb vərəqlədim. Girişi oxuyandan sonra yerə qoya bilmədim. Həcmcə böyüklüyü gözümə dursa da, başa çatdırdım. İlk növbədə, imzasını mətbuatda kəskin yazıları ilə tanıtmış müəllifin vətəndaşlıq mövqeyi, milliliyi, dərin və hərtərəfli biliyi, elmiliyi diqqətimi özünə çəkdi. Ancaq vətənini, xalqını, insanlığı böyük məhəbbətlə sevən bir şəxs bu cür yazmağa qadir olardı.

“ZİYALI İŞAĞİNDA” / “ZEKA IŞIĞINDA” RAMAZAN QAFARLI / RAMAZAN GAFARLI – 70 Uluslararası Sosyal ve Kültürel Bilimler Kongresi

AMEA-nın Folklor İnstitutu, ADPU-nun Quba Filialı Türkiyə Cumhuriyyətinin İKSAD İnstitutu ilə birlikdə 2021-ci ilin 15-16 Temmuz (iyul) ayında Bakıda (Azerbaycan) “ZİYALI İŞAĞİNDA” / “ZEKA IŞIĞINDA” RAMAZAN QAFARLI / RAMAZAN GAFARLI – 70 Uluslararası Sosyal ve Kültürel Bilimler Kongresi keçirir.

Back to top