Category: Simpozium və konfraslarda iştirak

Nizami Gencevi  – PROCEEDINGS BOOK

“Nizami Gencevi in the 880th year of his birth”
1ST WORLD CULTURE,
SCIENCE AND EDUCATION CONGRESS
2-4 July , 2021 Azerbaijan,
Ganja City
www.izdas.org
PROCEEDINGS BOOK
Editor Prof. Dr. Ramazan GAFARLI
By Institute of Economic Developmentand Social Researches Publications®
E-Mail: info@iksadkongre.org
www.iksad.org.tr www.iksad..co.uk www.iksadkongre.org
All rights of this book belong to İKSAD. It may not
be copied or reproduced without permission. Legal and ethical responsibility of
the works in the book belongs to the authors.

Karabagh, Azerbaijan Full Text Book-II

KARABAGH International
Congress of Modern
Studies in Social and
Human Sciences
June 17-19, 2021
Karabagh, Azerbaijan Full Text Book-II
EDITOR Prof. Dr. Ramazan GAFARLI
by IKSAD GLOBAL PUBLISHING HOUSE®
All rights of this book belong to IKSAD Global Publishing House
Authors are responsible both ethically and jurisdically
IKSAD Global Publications – 2021©
Issued: 27.06.2021 978-605-70719-1-0

Karabagh, Azerbaijan – Full Text Book-I

KARABAGH International
Congress of Modern
Studies in Social and
Human Sciences
June 17-19, 2021
Karabagh, Azerbaijan Full Text Book-I
EDITOR Prof. Dr. Ramazan GAFARLI
by IKSAD GLOBAL PUBLISHING HOUSE®
All rights of this book belong to IKSAD Global Publishing House
Authors are responsible both ethically and jurisdically
IKSAD Global Publications – 2021©
Issued: 27.06.2021 978-605-70719-1-0

QARABAĞ Beynəlxalq Konfransının Proqramı və Xülasələr kitabı

QARABAĞ
Beynəlxalq Sosial və humanitar Elmlər üzrə Müasir Tədqiqatlar Konfransının Proqramı və Xülasələr kitabı
17-19 iyun 2021 Qarabağ, Azərbaycan
REDAKTORU
Prof., Dr. Ramazan QAFARLI
KARABAGH
International Congress of Modern Studies in Social and Human Sciences June 17-19, 2021 Karabagh, Azerbaijan
Abstract Book
EDITOR
Prof. Dr. Ramazan GAFARLI

“DEDE KORKUT” KİTABININ MİTOLOJİ KAYNAKLARI VE YAPISAL OZELLİKLERİ

Bu incelemede Dede Korkut kitabının donem kaynakları, kokeni, mitolojik bağlantıları, sakral sayı sistemleri ve yapısal olaraq bilinmeyen kodlar konu edilmişdir. Yazar dastanda konu edilen boyun oniki degil, yirmidort olduğu noktasına deginerek, Drezden ve Vatikan nushalarında yazılmamıç boylara vurğu yapmakdadır. Burada bazi karışıklıklara açıqlama getirilmekdedir. Bamsı Beyrekin ölümü ve İç Oğuzun Dış Oğuzla savaşının sebebleri sunulmakdadır.

NƏSİMİNİN POEZİYASINDA MİFOLOJİ GÖRÜŞLƏR

Nasimi təkcə maddi varlıqları – kainatdakı bütün cismləri və dünyanı deyil, İnsanın daxilindəki mənəvi amilləri də puhi – əbədi aləm kimi məhz bəşər oğlunun timsalında mənalandırırdı:

Surətə baxü mənini surət içində tam kim,
Cism ilə çan mənəm, vəli cism ilə cana sığmazam.

Yani suratə bax və mənanı (iç görünüşü) tanı, çünki çism ilə – bütün aləm uilə can mənəm, o səbəbdən də cılız bədənə – cismə və cana sığmaram.

Back to top