“Xəmsə” qəzeti, sayı 01

Ovcumun içində olsa da, yenə
Dikmərəm gözümü özgə mülkünə (Nizami Gəncəvi)