QARABAĞIN 28 İLLİK ERMƏNİ-RUS İŞĞALININ XALQ YARADICILIĞINDA İZLƏRİ VƏ TÜRKÜN ƏSKİ YURDA DÖNÜŞ MOTİVİNİN MİFOLOJİ-TARİXI-ƏDƏBİ QAYNAQLARI

Back to top